Strona główna  Contact          

muzyka rownowazenie czakr Czakry s

Czakry

Wzmocnij procesy samouzdrawiania organizmu

Przesłaniem tej płyty, jest uzdrowienie ciała, osiągnięcie stanu odprężenia, relaksu i uzdrowienia. Muzyka skomponowana w obniżonej, diatonicznej tonacji skali kamertonów w zakresie od C256 - C512 Hz, to pierwszy zapis muzyczny tego rodzaju. Przy nagrywaniu utworów gitara i fortepian zostały dostrojone do częstotliwości A 426,7 Hz (w przeciwieństwie do standardu 440 Hz)... Zobacz pełny opis

 

muzyka relaksacyjna Czakry s

Taniec Czakr

Ruch dla zdrowia

Rytm i ruch stanowiły inspirację i centralny punkt przy powstawaniu tej płyty CD uaktywniającej czakry. Kompozycje, które brzmią energicznie i pogodnie, zapraszają słuchacza do ruchu: czy to w czasie tańca, biegu, ćwiczeń gimnastycznych, nawet porządków domowych oraz różnych innych czynności, w czasie których będą Państwo mogli korzystać z energetycznego brzmienia i oddziaływania kamertonów... Zobacz pełny opis

 

muzyka uzdrawiajaca cialo Organy s

Organy

Muzyka uzdrawiająca ciało

Dostrojenie organizmu do wibracji zdrowia to główny aspekt powstania tej płyty CD. Każdy organ ludzkiego ciała ma swoją specyficzną częstotliwość zdrowia, która obliczona została przez dr. Barbarę Hero z USA. Wysyłając falę dźwiękową przez zdrowy organ dokonała pomiaru i obliczyła jej częstotliwość. Poszczególne utwory zostały dokładnie zsynchronizowane z odpowiednim dźwiękiem kamertonu, przyporządkowanego danemu organowi... Zobacz pełny opis

 

muzyka uzdrawiajaca Bioelementy s

Bioelementy

Regulacja procesów biochemicznych

Każdy pierwiastek ma swoją wibrację o specyficznej częstotliwości drgań. Właściwości te zostały wykorzystane do skomponowania i nagrania muzyki w zmodyfikowanej skali diatonicznej A 426,7 Hz (w przeciwieństwie do standardu 440 Hz). Ponieważ ludzkie ciało reaguje lepiej na dźwięki tej skali, podczas odtwarzania poszczególnych utworów, brak lub nadmiar każdego pierwiastka śladowego istotnego dla zdrowia człowieka, zostaje zrównoważony... Zobacz pełny opis

 

muzyka medytacja Planety s

Planety

Medytacja jedności z Kosmosem

Odprężenie, uzdrowienie energetyczne i podwyższenie własnych wibracji, to główne aspekty powstania tej muzyki. Częstotliwości planet zostały odkryte i obliczone przez szwajcarskiego matematyka Hansa Cuosto, poprzez dostrojenie do oktaw powstałych w czasie ruchu planet wokół własnej osi w stosunku do Słońca. Dzięki tej technice mamy lepszą korelację z planetami krążącymi wokół Ziemi, co wpływa na nasz własny potencjał energetyczny i spokój... Zobacz pełny opis

 

muzyka medytacyjna OM s

4 Pory Roku

Medytacja jedności z Ziemią

Muzyka na płycie Cztery Pory Roku wzbudza u słuchacza nastroje, które wpływają pozytywnie na serce i duszę. Muzyka ta jest skomponowana w obniżonej skali diatonicznej A 426,7 Hz. Pory roku powstają poprzez obrót Ziemi dookoła Słońca i tak tworzy się ton roczny OM, który odpowiada dźwiękowi Cis (136,1 Hz). Cały wszechświat drga tą pierwotną wibracją. Pod wpływem muzyki OM, która przenika ciało, łatwiej jest odnaleźć... Zobacz pełny opis

 

muzyka relaksacyjna Energia s

Energia

Pozytywna energia cały dzień każdego dnia

Każdy człowiek narażony jest codziennie na działanie różnorodnych energii, ale nie każda wibracja wpływa pozytywnie na nasz organizm. Szczególnie wrażliwe osoby podatne są na negatywne i uciążliwe energie, które mogą emocjonalnie obciążać. Muzyka na tej płycie została skomponowana w diatonicznym zakresie C 256-512 Hz do specjalnie skonstruowanych kamertonów, służących do usuwania blokad i zakłóceń pól energetycznych... Zobacz pełny opis

 

muzyka relaksacyjna Harmonia s

Harmonia

Ciało i umysł w równowadze

Do optymalnego przepływu energii potrzebujemy prawidłowego funkcjonowania poszczególnych czakr, ich współdziałania w harmonii ze sobą oraz wyższymi, kosmicznymi siłami. Proces ten wymaga troskliwej i systematycznej pielęgnacji. Słuchając CD „Uzdrawianie kamertonami – Harmonia”, oczyszczają się i prostują połączenia między poszczególnymi czakrami, co wzmacnia... Zobacz pełny opis

 

muzyka relaksacyjna Milosc s

Miłość

Czyż nie byłoby pięknie, gdyby nasze serca umiały bardziej otworzyć się na głębokie, spelnione relacje miłosne z samym sobą i z innymi ludźmi?

W kompozycji „ Milosc” zawarlem madrosc zyciaowa w poszczegolnych utworach... Zobacz pełny opis

 

muzyka relaksacyjna Odwaga s

Odwaga

Nie zawsze udaje nam się bezwarunkowo podążać za głosem swojego serca. Czasami brakuje nam do tego odwagi. Dlaczego tak się dzieje? Dziś już wiemy, że lęki naszych przodków, którzy na przykład doświadczyli okropności wojny, przekazywane są w genach...  Zobacz pełny opis